Pilot klub
Sem vložte podnadpis

ULTRALEHKÉ LÉTÁNÍ V CHOCNI

Odstěhováním aeroklubu na podzim roku 1965 však sportovní létání v Chocni neskončilo navždy.

S příchodem osmdesátých let začaly mezi letecké příznivce pronikat různé zprávy o pokusech amatérské stavby závěsných kluzáků typu rogalovo křídlo a pokusech o létání na něm.

I v Chocni Jan Jílek starší si opatřil podklady ke stavbě a začal se stavbou. Místo duralových trubek, které bylo obtížné sehnat, použil bambusové tyče a na potah plátno z vyřazeného padáku. První pokusy o lety provedl na Bučkově kopci a na Babce. Padákové plátno, které použil na potah bylo nevhodné, protože propouštělo značně vzduch a fotograf který akci dokumentoval si musel lehnout pod mezičku, aby záběr vypadal jako skutečný let, když ho pilot přeskakoval.

Postupem času přibývalo nových nadšenců, nových poznatků o konstrukci i zkušeností se samotným létáním. Také se našlo dost vhodných terénů, na kterých se daly provádět delší lety. Například Strejc, Dobrkov, Čenkovice, Žďárky, Rašovka, atd. a došlo i na kolébku českého plachtění Ranou u Loun. Dosahovalo se tam při příznivém větru velmi dobrých výsledků, letů až mnoho desítek minut dlouhých. Také se v té době začalo experimentovat s rogalovým křídlem umístěným na tříkolce, opatřené motorem a vrtulí. (Jiroušek, Řehák, Slezák)

Někteří rogalisté ale začali pošilhávat po pevných křídlech. Po roce 1989 byla v ČSR založena Letecká Amatérská Asociace, která nastolila tomuto létání řád a umožnila nadšencům tento sport legálně provozovat. Stanovila podmínky stavby letadel i podmínky provozu a podmínky pro získání pilotního průkazu pro tyto letouny.

Jako první Pepa Pražák, někdejší plachtař a modelář, se prostřednictvím Luďka Klenora spojil s Ing. Olšanským, koupil od něho výkresy na Straton D4, sehnal materiál a dal se do stavby.

10.10.1992 byl založen pod vedením M. Jirouška, který tou dobou již vlastnil letoun TL-32 Typhoon, "Letecký klub Choceň". Prostřednictvím J. Zrzavého byl s vedením Orličanu dojednán pronájem bývalé stodoly p. Faltyse. Po Úpravě sloužila stodola jako hangár jak pro UL letouny, tak rogala.

V roce 1993 byl na letišti uspořádán slet UL letadel. Ke zdařilému průběhu pomohlo i pěkné počasí. Několik dní před tím provedl Jindra Zrzavý první vzlety se Stratonem Pepy Pražáka a Stratonem postaveném Frantou Krškem z dílů vyrobených firmou Toresi Dolní Újezd. Při sletu zalétal Ing. Chvojka i tři rogala členů klubu z Jehnědí.

V následujících dvou letech 1994-95, se na choceňském letišti konaly další dva slety UL letadel v režii M. Jirouška a J. Zrzavého. Při sletu v roce 1994 probíhala nominační soutěž účastníků pro mistrovství světa UL letadel, konaném v polské Poznani.

Činnost "Leteckého klubu" vedeného M. Jirouškem pokulhávala, až v roce 1998 úplně ustala. Přesto majitelé UL letadel v létání pokračovali.

. V roce 2001 navázal kontakt se zástupci Orličanu František Carba, majitel autoškoly a spolumajitel letounu "Kora". Po vyřešení problémů vzniklých za činnosti "Leteckého klubu" jsme opět hangár začali opět používat, ale již ne jako klub, ale pouze jako skupina jednotlivců

6.10.2004 bylo založeno T. Bisem, Ing. Pavlíčkem a F. Starým nové občanské sdružení "Pilot klub Choceň".

Během dosavadní činnosti Pilotklubu se konaly na letišti dva slety UL letadel. Pracovalo se na údržbě staveb, natřely se střechy a vrata hangáru a opravila se letištní věž a fasáda hangáru, bylo obnoveno značení letiště a provedena údržba plochy. Objekt věže byl vybaven příslušnou technikou k řízení letového provozu, v přízemí vznikl i letecký klub s možností občerstvení.

A tak se na Choceňském letišti sportovně létá i nadále, ke spokojenosti starých i nových členů.


František Kršek